Visie

Samen Sterker Verder

 

Voor Praktijk Otero zijn de kernwaarden aandacht, respect, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid heel belangrijk.

 

Aandacht: In de begeleiding ben ik vol aandacht voor jou, jouw situatie en jouw problemen. Jouw vraag staat centraal. Wat ik bij jou waarneem (d.m.v. observeren en analyseren) zal ik bij jou checken en bespreekbaar maken.

 

Respect: Voor mij betekent respect dat jij mag zijn wie jij bent. Je hoeft je niet anders of beter voor te doen. Ik veroordeel je niet. We zijn allemaal anders en uniek. Juist die verschillen maken ons waardevol. Ik verwacht ook respect van jou. We hoeven het niet altijd eens te zijn, maar we doen ons best om er samen uit te komen.

 

Gelijkwaardigheid: Vanuit respect voor jou en jouw situatie wil ik naast jou staan. Niet boven je, maar naast je. We zijn verschillend, maar ook gelijk: we zijn allemaal mensen. De een niet meer of beter dan de ander. Ik wil je graag helpen, advies geven, de richting wijzen vanuit deze gelijkwaardigheid.

 

Verantwoordelijkheid: De vorige kernwaarden kunnen niet zonder verantwoordelijkheid. Ik wil jou helpen met het nemen van jouw verantwoordelijkheid. Daarvoor neem ik mijn verantwoordelijkheid: ik doe wat nodig is om te doen. Ik neem niets van jou over (tenzij het niet anders kan), maar help jou om de stappen te zetten die nodig zijn. Ik verwacht van jou ook dat jij jouw verantwoordelijkheid neemt.

 

Deze kernwaarden vormen samen de visie van Praktijk Otero: samen - sterker - verder

 

Ik loop een stukje met je mee. Ik wil je helpen, steunen en de weg wijzen (of de weg samen met jou vinden). Zolang als nodig is. Met als doel dat jij weer zelfstandig sterker verder kunt.

 

Werkwijze:

Bij Praktijk Otero wordt geen vaste methode gebruikt. Elke cliënt is anders en vraagt om een eigen benadering en aanpak. Voor mij is maatwerk belangrijk. Ik kijk naar wat er nodig is en naar wat ik jou kan bieden. Tegen welke moeilijkheden loop je aan, wat betekent de beperking voor jou of voor je kind, en wat betekent dat voor jou en je gezin, waar moet je rekening mee houden, welke mogelijkheden biedt dat, enz. 

Uitleg over Autisme Spectrum Stoornissen is daarbij belangrijk. 

In de begeleiding gebruik ik o.a. cognitieve gedragstherapeutische technieken. Hierin staat centraal dat onze gedachten (positief of negatief) invloed hebben op hoe we ons voelen en gedragen. Ook gebruik ik aspecten van oplossingsgericht werken en de systeemtherapie. 

 

De begeleiding kan individuele begeleiding zijn, gericht op het versterken en vasthouden van de zelfredzaamheid. Maar daarnaast bied ik ook ouderbegeleiding en gezinsbegeleiding/gezinsgesprekken.